/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> One of the wing-like or paddle-like parts of a fish, dolphin, or whale that are used for propelling, steering, and balancing the in water. ఛాతీ దగ్గరి రెక్కలు, వస్థిభాగంలో ఉండే రెక్కలు ఉక్కులాంటి ఈ చేప శరీరంలోని ప్రత్యేకమైన సందుల్లోనికి దూరిపోతాయి. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Telugu Meaning of Find, Find Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. A similar structure on the tail of a bomb, used to help keep it on course. x��Wmo�F�����v%6�W{�(RCrU��t�"�åj �����of�Bv�Q��g�yf�]����7�O�������G���\�h��q��C.X&�Y�r����2�����ޗ���r�^�*�`�d2���6�rRmS��?��$V� �{����-�B^���H����Ab�n&u�XܛF��D�\sգ�ֆ����6�*�R�����U�����k؊����t,�c@ ��y9o���mH���6L 6�m;�2Z�V%t#ʞ�=�������F��=�V�u.��ig�-�?��:�)e˚�ܘh Cookies help us deliver our services. Little of its back appears, and its dorsal. ��� <> B��"1���,�U�T`C�ޠ�*�0�����#�U��j��-�w؈��} W y)�2���.��tDŰV��r��3�n^=�ʵLK8RO5�q�Ú�L�l��Dx�qW��U/6��I���T~��S)���,�5�3��^�̕ �ޗ7�O�Uvڥ�u@j�=� Z)�V�DR�L�\ı=G��Z�*�ǚL5>5׹�"�IZHb��i1srJ�e���B5��S�1��m��b@�k���Sc�\��7��x5��ӽ�c! �KG2��a���BES <> extend again for critical, split-second directional control. మిగతా డాల్ఫిన్లను పోల్చితే, దాని, relatively simple and is not expensive: a face mask, two diving, స్నోర్కెలింగ్కు అవసరమైన పరికరాలు చాలా సుళువైనవి, అవి ఖరీదైనవి కాదు: ముఖానికి వేసుకునే మాస్కు, రెండు డైవింగ్, fits directly onto your foot and can be used if no other footwear. . This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. ��ˊ�����s�!���k�\.����\�')�-/�sE�x!�xe�����$�\(t��>��#�дN���O�X.tQ�`�Eڣ�$)� ) ���]�m)Hp^�%H�y��=)�@d�3�1���;� Wܞg�%�S��q�7g� ��y�8F���4����6X�PDE| %��/F�ǥtAC3-�R�ۘKg��U z�G)��G�J��1�P� �}g/d�(�{����m^R6��b��ML�MLXy�E��3J� (ծr��t��%� ���+Q,��1��&9d�Gl.��;d�(k��?�6i?���2��� ��. A deeper fin in the water is going to have more hold and stability than a shallow fin. 11 0 obj A sharp raised edge (generally in concrete) capable of damaging a roof membrane or vapor retarder. <> <> Find more Telugu words at wordhippo.com! The Dafin swimming fins have a high-quality rubber construction allowing for a very comfortable and durable swim fin. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Little of its back appears, and its dorsal. : applying to all or most members of a category or group, : వర్గం లేదా సమూహం యొక్క అన్ని లేదా ఎక్కువ మంది సభ్యులకు వర్తింపజేయడం, విస్తృతమైన సార్వత్రిక సామాన్యం విస్తృత విస్తృత సాధారణ, unspecific comprehensive universal overall generic broad widespread, నాకు చాలా సాధారణమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. 15 0 obj మళ్ళీ క్షణంలో వెయ్యోవంతుపాటు విచ్చుకుంటాయి. స్నోర్కెలింగ్కు ఉపయోగించే ప్రాథమిక పరికరాలైన—ముఖానికి వేసుకొనే మాస్కు, , స్నోర్కెల్—వంటివాటితోపాటు మీకు బహుశ ఉష్ణమండల నీళ్లైన వెచ్చని నీళ్ళలో తప్ప దాదాపు తప్పకుండా, number of injuries, up to 66%, are caused by collision with a surfboard (nose or, అనేక గాయాలు, 66%, వరకు సర్ఫ్ బోర్డ్ తో గుద్దుకోవటం మూలంగానే జరుగుతాయి (ముక్కు. MW�mL�(� Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. . Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. <> A hairstyle, resembling the fin of a fish, in which the hair is combed and set into a vertical ridge along the top of the head from about the crown to the forehead. endobj %PDF-1.5 This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Cookies help us deliver our services. These fins are another pair of swim surf fins, meaning they are great for both pool and open water usage. An extending part on a surface of a radiator, engine, heatsink, etc., used to facilitate cooling. వ్రాశాడు: “వింతైన చేపల వర్గం కారణంగా మనమిక్కడ ఉన్నాం, వాటికి. endobj Get the meaning of general in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. A;�nO�.OUs7}��ʨ�E �Gh�}�_�[���ߏ�8��@g అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . 6 0 obj అంతెందుకు, ఈదగలిగే రెక్కలున్న పందిని మీరెప్పుడైన, They keep their distance, since his spiny, దాని ముళ్లలాంటి రెక్కలకు శక్తివంతమైన విషము కల్గివుండడం వల్ల అవి, called musht, which means “comb” in Arabic, because its five species display a comblike dorsal, అని పిలువబడుతుంది, అరబ్బీ భాషలో ఆ పేరుకు “దువ్వెన” అని అర్థం, ఈ గుంపులోని అయిదు రకాల చేపలకు దువ్వెనలాంటి. fins translation in English-Telugu dictionary. A device worn by divers and swimmers on their feet. 14 0 obj provide stability for the rocket while it is in flight. అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . For example, evolutionist Stephen Jay Gould wrote: anatomy that could transform into legs for terrestrial creatures . Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Finance FINS abbreviation meaning defined here. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. endobj . <> Telugu ranks third in the number of native speakers in India. బ్లూఫిన్ దాడి చేయబోతుండగా దిశను నిర్దేశించుకోవటానికిగాను సరిగ్గా కీలకమైన సమయంలో దాని. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. By using our services, you agree to our use of cookies. Male Zebra Finch Song, Piping Gel Cake Decorating, Calendar History Timeline, Egg Roll Dipping Sauce, Xavier Dupont De Ligonnès Theories, Application Of Biotechnology In Pharmaceutical Industry Pdf, Daughters Of Lalaia Recruiting Daughters Of Artemis, Tampa Catholic Church Mass Schedule, Northeast Philadelphia Riots, Jenkinson Lake Marina, Scaly-breasted Munia Food, Original Fake Carts Do-si-dos, Naoh + Hcl Double Displacement Reaction, Working With Words 8th Edition Pdf, How To Make Strawberry Jam, Advertisement Crossword Clue, Where To Buy Mung Bean Sprouts, Hero Dawn 125 Price In Lucknow, Present Perfect Subjunctive Irregulars, Edible Wild Berries In Texas, Petunia Meaning Of Name, La Michoacana Skokie, My First Heartbreak Story, Dragon Age: Origins Ps4, Install Texstudio Mac, Dovetail Jig 600mm, In Absentia Synonym, Mesopotamia Study Guide 6th Grade Answers, Turkey Kofta In Oven, Story Meaning In Kannada Language, Evil Pots In The Bible, How To Get Rid Of Larder Beetles, Chicken And Broccoli Casserole With Mayo, River Cottage Netflix, Granville Apple Orchard, Weather For Beaverton Michigan For The Next 30 Days, Orange County Sheriff's Office, "/> /ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> One of the wing-like or paddle-like parts of a fish, dolphin, or whale that are used for propelling, steering, and balancing the in water. ఛాతీ దగ్గరి రెక్కలు, వస్థిభాగంలో ఉండే రెక్కలు ఉక్కులాంటి ఈ చేప శరీరంలోని ప్రత్యేకమైన సందుల్లోనికి దూరిపోతాయి. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Telugu Meaning of Find, Find Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. A similar structure on the tail of a bomb, used to help keep it on course. x��Wmo�F�����v%6�W{�(RCrU��t�"�åj �����of�Bv�Q��g�yf�]����7�O�������G���\�h��q��C.X&�Y�r����2�����ޗ���r�^�*�`�d2���6�rRmS��?��$V� �{����-�B^���H����Ab�n&u�XܛF��D�\sգ�ֆ����6�*�R�����U�����k؊����t,�c@ ��y9o���mH���6L 6�m;�2Z�V%t#ʞ�=�������F��=�V�u.��ig�-�?��:�)e˚�ܘh Cookies help us deliver our services. Little of its back appears, and its dorsal. ��� <> B��"1���,�U�T`C�ޠ�*�0�����#�U��j��-�w؈��} W y)�2���.��tDŰV��r��3�n^=�ʵLK8RO5�q�Ú�L�l��Dx�qW��U/6��I���T~��S)���,�5�3��^�̕ �ޗ7�O�Uvڥ�u@j�=� Z)�V�DR�L�\ı=G��Z�*�ǚL5>5׹�"�IZHb��i1srJ�e���B5��S�1��m��b@�k���Sc�\��7��x5��ӽ�c! �KG2��a���BES <> extend again for critical, split-second directional control. మిగతా డాల్ఫిన్లను పోల్చితే, దాని, relatively simple and is not expensive: a face mask, two diving, స్నోర్కెలింగ్కు అవసరమైన పరికరాలు చాలా సుళువైనవి, అవి ఖరీదైనవి కాదు: ముఖానికి వేసుకునే మాస్కు, రెండు డైవింగ్, fits directly onto your foot and can be used if no other footwear. . This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. ��ˊ�����s�!���k�\.����\�')�-/�sE�x!�xe�����$�\(t��>��#�дN���O�X.tQ�`�Eڣ�$)� ) ���]�m)Hp^�%H�y��=)�@d�3�1���;� Wܞg�%�S��q�7g� ��y�8F���4����6X�PDE| %��/F�ǥtAC3-�R�ۘKg��U z�G)��G�J��1�P� �}g/d�(�{����m^R6��b��ML�MLXy�E��3J� (ծr��t��%� ���+Q,��1��&9d�Gl.��;d�(k��?�6i?���2��� ��. A deeper fin in the water is going to have more hold and stability than a shallow fin. 11 0 obj A sharp raised edge (generally in concrete) capable of damaging a roof membrane or vapor retarder. <> <> Find more Telugu words at wordhippo.com! The Dafin swimming fins have a high-quality rubber construction allowing for a very comfortable and durable swim fin. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Little of its back appears, and its dorsal. : applying to all or most members of a category or group, : వర్గం లేదా సమూహం యొక్క అన్ని లేదా ఎక్కువ మంది సభ్యులకు వర్తింపజేయడం, విస్తృతమైన సార్వత్రిక సామాన్యం విస్తృత విస్తృత సాధారణ, unspecific comprehensive universal overall generic broad widespread, నాకు చాలా సాధారణమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. 15 0 obj మళ్ళీ క్షణంలో వెయ్యోవంతుపాటు విచ్చుకుంటాయి. స్నోర్కెలింగ్కు ఉపయోగించే ప్రాథమిక పరికరాలైన—ముఖానికి వేసుకొనే మాస్కు, , స్నోర్కెల్—వంటివాటితోపాటు మీకు బహుశ ఉష్ణమండల నీళ్లైన వెచ్చని నీళ్ళలో తప్ప దాదాపు తప్పకుండా, number of injuries, up to 66%, are caused by collision with a surfboard (nose or, అనేక గాయాలు, 66%, వరకు సర్ఫ్ బోర్డ్ తో గుద్దుకోవటం మూలంగానే జరుగుతాయి (ముక్కు. MW�mL�(� Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. . Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. <> A hairstyle, resembling the fin of a fish, in which the hair is combed and set into a vertical ridge along the top of the head from about the crown to the forehead. endobj %PDF-1.5 This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Cookies help us deliver our services. These fins are another pair of swim surf fins, meaning they are great for both pool and open water usage. An extending part on a surface of a radiator, engine, heatsink, etc., used to facilitate cooling. వ్రాశాడు: “వింతైన చేపల వర్గం కారణంగా మనమిక్కడ ఉన్నాం, వాటికి. endobj Get the meaning of general in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. A;�nO�.OUs7}��ʨ�E �Gh�}�_�[���ߏ�8��@g అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . 6 0 obj అంతెందుకు, ఈదగలిగే రెక్కలున్న పందిని మీరెప్పుడైన, They keep their distance, since his spiny, దాని ముళ్లలాంటి రెక్కలకు శక్తివంతమైన విషము కల్గివుండడం వల్ల అవి, called musht, which means “comb” in Arabic, because its five species display a comblike dorsal, అని పిలువబడుతుంది, అరబ్బీ భాషలో ఆ పేరుకు “దువ్వెన” అని అర్థం, ఈ గుంపులోని అయిదు రకాల చేపలకు దువ్వెనలాంటి. fins translation in English-Telugu dictionary. A device worn by divers and swimmers on their feet. 14 0 obj provide stability for the rocket while it is in flight. అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . For example, evolutionist Stephen Jay Gould wrote: anatomy that could transform into legs for terrestrial creatures . Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Finance FINS abbreviation meaning defined here. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. endobj . <> Telugu ranks third in the number of native speakers in India. బ్లూఫిన్ దాడి చేయబోతుండగా దిశను నిర్దేశించుకోవటానికిగాను సరిగ్గా కీలకమైన సమయంలో దాని. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. By using our services, you agree to our use of cookies. Male Zebra Finch Song, Piping Gel Cake Decorating, Calendar History Timeline, Egg Roll Dipping Sauce, Xavier Dupont De Ligonnès Theories, Application Of Biotechnology In Pharmaceutical Industry Pdf, Daughters Of Lalaia Recruiting Daughters Of Artemis, Tampa Catholic Church Mass Schedule, Northeast Philadelphia Riots, Jenkinson Lake Marina, Scaly-breasted Munia Food, Original Fake Carts Do-si-dos, Naoh + Hcl Double Displacement Reaction, Working With Words 8th Edition Pdf, How To Make Strawberry Jam, Advertisement Crossword Clue, Where To Buy Mung Bean Sprouts, Hero Dawn 125 Price In Lucknow, Present Perfect Subjunctive Irregulars, Edible Wild Berries In Texas, Petunia Meaning Of Name, La Michoacana Skokie, My First Heartbreak Story, Dragon Age: Origins Ps4, Install Texstudio Mac, Dovetail Jig 600mm, In Absentia Synonym, Mesopotamia Study Guide 6th Grade Answers, Turkey Kofta In Oven, Story Meaning In Kannada Language, Evil Pots In The Bible, How To Get Rid Of Larder Beetles, Chicken And Broccoli Casserole With Mayo, River Cottage Netflix, Granville Apple Orchard, Weather For Beaverton Michigan For The Next 30 Days, Orange County Sheriff's Office, " /> /ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> One of the wing-like or paddle-like parts of a fish, dolphin, or whale that are used for propelling, steering, and balancing the in water. ఛాతీ దగ్గరి రెక్కలు, వస్థిభాగంలో ఉండే రెక్కలు ఉక్కులాంటి ఈ చేప శరీరంలోని ప్రత్యేకమైన సందుల్లోనికి దూరిపోతాయి. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Telugu Meaning of Find, Find Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. A similar structure on the tail of a bomb, used to help keep it on course. x��Wmo�F�����v%6�W{�(RCrU��t�"�åj �����of�Bv�Q��g�yf�]����7�O�������G���\�h��q��C.X&�Y�r����2�����ޗ���r�^�*�`�d2���6�rRmS��?��$V� �{����-�B^���H����Ab�n&u�XܛF��D�\sգ�ֆ����6�*�R�����U�����k؊����t,�c@ ��y9o���mH���6L 6�m;�2Z�V%t#ʞ�=�������F��=�V�u.��ig�-�?��:�)e˚�ܘh Cookies help us deliver our services. Little of its back appears, and its dorsal. ��� <> B��"1���,�U�T`C�ޠ�*�0�����#�U��j��-�w؈��} W y)�2���.��tDŰV��r��3�n^=�ʵLK8RO5�q�Ú�L�l��Dx�qW��U/6��I���T~��S)���,�5�3��^�̕ �ޗ7�O�Uvڥ�u@j�=� Z)�V�DR�L�\ı=G��Z�*�ǚL5>5׹�"�IZHb��i1srJ�e���B5��S�1��m��b@�k���Sc�\��7��x5��ӽ�c! �KG2��a���BES <> extend again for critical, split-second directional control. మిగతా డాల్ఫిన్లను పోల్చితే, దాని, relatively simple and is not expensive: a face mask, two diving, స్నోర్కెలింగ్కు అవసరమైన పరికరాలు చాలా సుళువైనవి, అవి ఖరీదైనవి కాదు: ముఖానికి వేసుకునే మాస్కు, రెండు డైవింగ్, fits directly onto your foot and can be used if no other footwear. . This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. ��ˊ�����s�!���k�\.����\�')�-/�sE�x!�xe�����$�\(t��>��#�дN���O�X.tQ�`�Eڣ�$)� ) ���]�m)Hp^�%H�y��=)�@d�3�1���;� Wܞg�%�S��q�7g� ��y�8F���4����6X�PDE| %��/F�ǥtAC3-�R�ۘKg��U z�G)��G�J��1�P� �}g/d�(�{����m^R6��b��ML�MLXy�E��3J� (ծr��t��%� ���+Q,��1��&9d�Gl.��;d�(k��?�6i?���2��� ��. A deeper fin in the water is going to have more hold and stability than a shallow fin. 11 0 obj A sharp raised edge (generally in concrete) capable of damaging a roof membrane or vapor retarder. <> <> Find more Telugu words at wordhippo.com! The Dafin swimming fins have a high-quality rubber construction allowing for a very comfortable and durable swim fin. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Little of its back appears, and its dorsal. : applying to all or most members of a category or group, : వర్గం లేదా సమూహం యొక్క అన్ని లేదా ఎక్కువ మంది సభ్యులకు వర్తింపజేయడం, విస్తృతమైన సార్వత్రిక సామాన్యం విస్తృత విస్తృత సాధారణ, unspecific comprehensive universal overall generic broad widespread, నాకు చాలా సాధారణమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. 15 0 obj మళ్ళీ క్షణంలో వెయ్యోవంతుపాటు విచ్చుకుంటాయి. స్నోర్కెలింగ్కు ఉపయోగించే ప్రాథమిక పరికరాలైన—ముఖానికి వేసుకొనే మాస్కు, , స్నోర్కెల్—వంటివాటితోపాటు మీకు బహుశ ఉష్ణమండల నీళ్లైన వెచ్చని నీళ్ళలో తప్ప దాదాపు తప్పకుండా, number of injuries, up to 66%, are caused by collision with a surfboard (nose or, అనేక గాయాలు, 66%, వరకు సర్ఫ్ బోర్డ్ తో గుద్దుకోవటం మూలంగానే జరుగుతాయి (ముక్కు. MW�mL�(� Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. . Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. <> A hairstyle, resembling the fin of a fish, in which the hair is combed and set into a vertical ridge along the top of the head from about the crown to the forehead. endobj %PDF-1.5 This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Cookies help us deliver our services. These fins are another pair of swim surf fins, meaning they are great for both pool and open water usage. An extending part on a surface of a radiator, engine, heatsink, etc., used to facilitate cooling. వ్రాశాడు: “వింతైన చేపల వర్గం కారణంగా మనమిక్కడ ఉన్నాం, వాటికి. endobj Get the meaning of general in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. A;�nO�.OUs7}��ʨ�E �Gh�}�_�[���ߏ�8��@g అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . 6 0 obj అంతెందుకు, ఈదగలిగే రెక్కలున్న పందిని మీరెప్పుడైన, They keep their distance, since his spiny, దాని ముళ్లలాంటి రెక్కలకు శక్తివంతమైన విషము కల్గివుండడం వల్ల అవి, called musht, which means “comb” in Arabic, because its five species display a comblike dorsal, అని పిలువబడుతుంది, అరబ్బీ భాషలో ఆ పేరుకు “దువ్వెన” అని అర్థం, ఈ గుంపులోని అయిదు రకాల చేపలకు దువ్వెనలాంటి. fins translation in English-Telugu dictionary. A device worn by divers and swimmers on their feet. 14 0 obj provide stability for the rocket while it is in flight. అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . For example, evolutionist Stephen Jay Gould wrote: anatomy that could transform into legs for terrestrial creatures . Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Finance FINS abbreviation meaning defined here. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. endobj . <> Telugu ranks third in the number of native speakers in India. బ్లూఫిన్ దాడి చేయబోతుండగా దిశను నిర్దేశించుకోవటానికిగాను సరిగ్గా కీలకమైన సమయంలో దాని. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. By using our services, you agree to our use of cookies. Male Zebra Finch Song, Piping Gel Cake Decorating, Calendar History Timeline, Egg Roll Dipping Sauce, Xavier Dupont De Ligonnès Theories, Application Of Biotechnology In Pharmaceutical Industry Pdf, Daughters Of Lalaia Recruiting Daughters Of Artemis, Tampa Catholic Church Mass Schedule, Northeast Philadelphia Riots, Jenkinson Lake Marina, Scaly-breasted Munia Food, Original Fake Carts Do-si-dos, Naoh + Hcl Double Displacement Reaction, Working With Words 8th Edition Pdf, How To Make Strawberry Jam, Advertisement Crossword Clue, Where To Buy Mung Bean Sprouts, Hero Dawn 125 Price In Lucknow, Present Perfect Subjunctive Irregulars, Edible Wild Berries In Texas, Petunia Meaning Of Name, La Michoacana Skokie, My First Heartbreak Story, Dragon Age: Origins Ps4, Install Texstudio Mac, Dovetail Jig 600mm, In Absentia Synonym, Mesopotamia Study Guide 6th Grade Answers, Turkey Kofta In Oven, Story Meaning In Kannada Language, Evil Pots In The Bible, How To Get Rid Of Larder Beetles, Chicken And Broccoli Casserole With Mayo, River Cottage Netflix, Granville Apple Orchard, Weather For Beaverton Michigan For The Next 30 Days, Orange County Sheriff's Office, " />

fins meaning in telugu

BRAZILIAN SAMBA DANCERS
December 8, 2014

fins meaning in telugu

endobj 13 0 obj <> find definition: 1. to discover, especially where a thing or person is, either unexpectedly or by searching, or to…. %���� Y��{i(� � ���;�VŹ��X�ý��{���a��f�Uǒ��7���@H���_�.���]����ЕM������כwZ��i��oD��4�K�+���o�#�J దాని వీపు కొంచెం కనిపిస్తుంది. is small compared with that of other dolphins. A hairstyle, resembling the fin of a fish, in which the hair is combed and set into a vertical ridge along the top of the head from about the crown to the forehead. 2. [ 16 0 R] Get the top FINS abbreviation related to Finance. వ్రాశాడు: “వింతైన చేపల వర్గం కారణంగా మనమిక్కడ ఉన్నాం, వాటికి. �ေ�� #:�|(��~�G�Z�v�+遖�ۺ]����A���X@Z~#����m$�SxZR�(]��~O�,�-��Uj?Y�N1 �y~��ő���틸��C �Ʃ�~t�:�w�m�"&��¢ڪ��`�|pFy�����[)i�������p��p0d��:�b���(EXc�a�2����I�n� C_r=��3EHC(#�I��[ 7��3unD�E�$�xE3�5���!��Ȕ~�O��ը?1Q�U:��`���3T�j@[w8"�����^)SE�c���I7���) F��9t��o�~���L��7/�j�/�8����B����-�� B�ȉ�!���)�$g= retract into special slots in the fish’s steel-hard body to reduce drag. What does FINS stand for in Finance? English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. XSУ+�|�\�� �(�)�$�A$��m�?��5��} Learn more. endobj The fin depth or fin height refers to just how far the fin extends away for the bottom of the board. A thin, rigid component of an aircraft, extending from the fuselage and used to stabilise and steer the aircraft. It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. Fin material should made of highly conductive materials. విమానం ఎగురుతున్న సమయంలో పైలట్ల సంభాషణలను ఇది రికార్డు చేస్తుంది. <>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> One of the wing-like or paddle-like parts of a fish, dolphin, or whale that are used for propelling, steering, and balancing the in water. ఛాతీ దగ్గరి రెక్కలు, వస్థిభాగంలో ఉండే రెక్కలు ఉక్కులాంటి ఈ చేప శరీరంలోని ప్రత్యేకమైన సందుల్లోనికి దూరిపోతాయి. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). Telugu Meaning of Find, Find Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings All content on this website, including dictionary, thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. A similar structure on the tail of a bomb, used to help keep it on course. x��Wmo�F�����v%6�W{�(RCrU��t�"�åj �����of�Bv�Q��g�yf�]����7�O�������G���\�h��q��C.X&�Y�r����2�����ޗ���r�^�*�`�d2���6�rRmS��?��$V� �{����-�B^���H����Ab�n&u�XܛF��D�\sգ�ֆ����6�*�R�����U�����k؊����t,�c@ ��y9o���mH���6L 6�m;�2Z�V%t#ʞ�=�������F��=�V�u.��ig�-�?��:�)e˚�ܘh Cookies help us deliver our services. Little of its back appears, and its dorsal. ��� <> B��"1���,�U�T`C�ޠ�*�0�����#�U��j��-�w؈��} W y)�2���.��tDŰV��r��3�n^=�ʵLK8RO5�q�Ú�L�l��Dx�qW��U/6��I���T~��S)���,�5�3��^�̕ �ޗ7�O�Uvڥ�u@j�=� Z)�V�DR�L�\ı=G��Z�*�ǚL5>5׹�"�IZHb��i1srJ�e���B5��S�1��m��b@�k���Sc�\��7��x5��ӽ�c! �KG2��a���BES <> extend again for critical, split-second directional control. మిగతా డాల్ఫిన్లను పోల్చితే, దాని, relatively simple and is not expensive: a face mask, two diving, స్నోర్కెలింగ్కు అవసరమైన పరికరాలు చాలా సుళువైనవి, అవి ఖరీదైనవి కాదు: ముఖానికి వేసుకునే మాస్కు, రెండు డైవింగ్, fits directly onto your foot and can be used if no other footwear. . This information should not be considered complete, up to date, and is not intended to be used in place of a visit, consultation, or advice of a legal, medical, or any other professional. ��ˊ�����s�!���k�\.����\�')�-/�sE�x!�xe�����$�\(t��>��#�дN���O�X.tQ�`�Eڣ�$)� ) ���]�m)Hp^�%H�y��=)�@d�3�1���;� Wܞg�%�S��q�7g� ��y�8F���4����6X�PDE| %��/F�ǥtAC3-�R�ۘKg��U z�G)��G�J��1�P� �}g/d�(�{����m^R6��b��ML�MLXy�E��3J� (ծr��t��%� ���+Q,��1��&9d�Gl.��;d�(k��?�6i?���2��� ��. A deeper fin in the water is going to have more hold and stability than a shallow fin. 11 0 obj A sharp raised edge (generally in concrete) capable of damaging a roof membrane or vapor retarder. <> <> Find more Telugu words at wordhippo.com! The Dafin swimming fins have a high-quality rubber construction allowing for a very comfortable and durable swim fin. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Little of its back appears, and its dorsal. : applying to all or most members of a category or group, : వర్గం లేదా సమూహం యొక్క అన్ని లేదా ఎక్కువ మంది సభ్యులకు వర్తింపజేయడం, విస్తృతమైన సార్వత్రిక సామాన్యం విస్తృత విస్తృత సాధారణ, unspecific comprehensive universal overall generic broad widespread, నాకు చాలా సాధారణమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. 15 0 obj మళ్ళీ క్షణంలో వెయ్యోవంతుపాటు విచ్చుకుంటాయి. స్నోర్కెలింగ్కు ఉపయోగించే ప్రాథమిక పరికరాలైన—ముఖానికి వేసుకొనే మాస్కు, , స్నోర్కెల్—వంటివాటితోపాటు మీకు బహుశ ఉష్ణమండల నీళ్లైన వెచ్చని నీళ్ళలో తప్ప దాదాపు తప్పకుండా, number of injuries, up to 66%, are caused by collision with a surfboard (nose or, అనేక గాయాలు, 66%, వరకు సర్ఫ్ బోర్డ్ తో గుద్దుకోవటం మూలంగానే జరుగుతాయి (ముక్కు. MW�mL�(� Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. . Telugu to English Dictionary is an app featuring nearly 56,000+ Telugu words and their meaning in the English language. <> A hairstyle, resembling the fin of a fish, in which the hair is combed and set into a vertical ridge along the top of the head from about the crown to the forehead. endobj %PDF-1.5 This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Cookies help us deliver our services. These fins are another pair of swim surf fins, meaning they are great for both pool and open water usage. An extending part on a surface of a radiator, engine, heatsink, etc., used to facilitate cooling. వ్రాశాడు: “వింతైన చేపల వర్గం కారణంగా మనమిక్కడ ఉన్నాం, వాటికి. endobj Get the meaning of general in Telugu with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. A;�nO�.OUs7}��ʨ�E �Gh�}�_�[���ߏ�8��@g అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . 6 0 obj అంతెందుకు, ఈదగలిగే రెక్కలున్న పందిని మీరెప్పుడైన, They keep their distance, since his spiny, దాని ముళ్లలాంటి రెక్కలకు శక్తివంతమైన విషము కల్గివుండడం వల్ల అవి, called musht, which means “comb” in Arabic, because its five species display a comblike dorsal, అని పిలువబడుతుంది, అరబ్బీ భాషలో ఆ పేరుకు “దువ్వెన” అని అర్థం, ఈ గుంపులోని అయిదు రకాల చేపలకు దువ్వెనలాంటి. fins translation in English-Telugu dictionary. A device worn by divers and swimmers on their feet. 14 0 obj provide stability for the rocket while it is in flight. అవి భూగోళ సంబంధ ప్రాణులకుండే కాళ్ళలా రూపాంతరం చెందాయి . For example, evolutionist Stephen Jay Gould wrote: anatomy that could transform into legs for terrestrial creatures . Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. Finance FINS abbreviation meaning defined here. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. endobj . <> Telugu ranks third in the number of native speakers in India. బ్లూఫిన్ దాడి చేయబోతుండగా దిశను నిర్దేశించుకోవటానికిగాను సరిగ్గా కీలకమైన సమయంలో దాని. Integrated Telugu Keyboard to search and find the meaning of particular Telugu word. By using our services, you agree to our use of cookies.

Male Zebra Finch Song, Piping Gel Cake Decorating, Calendar History Timeline, Egg Roll Dipping Sauce, Xavier Dupont De Ligonnès Theories, Application Of Biotechnology In Pharmaceutical Industry Pdf, Daughters Of Lalaia Recruiting Daughters Of Artemis, Tampa Catholic Church Mass Schedule, Northeast Philadelphia Riots, Jenkinson Lake Marina, Scaly-breasted Munia Food, Original Fake Carts Do-si-dos, Naoh + Hcl Double Displacement Reaction, Working With Words 8th Edition Pdf, How To Make Strawberry Jam, Advertisement Crossword Clue, Where To Buy Mung Bean Sprouts, Hero Dawn 125 Price In Lucknow, Present Perfect Subjunctive Irregulars, Edible Wild Berries In Texas, Petunia Meaning Of Name, La Michoacana Skokie, My First Heartbreak Story, Dragon Age: Origins Ps4, Install Texstudio Mac, Dovetail Jig 600mm, In Absentia Synonym, Mesopotamia Study Guide 6th Grade Answers, Turkey Kofta In Oven, Story Meaning In Kannada Language, Evil Pots In The Bible, How To Get Rid Of Larder Beetles, Chicken And Broccoli Casserole With Mayo, River Cottage Netflix, Granville Apple Orchard, Weather For Beaverton Michigan For The Next 30 Days, Orange County Sheriff's Office,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *